kèo bóng trực tuyến

Nghịch lý: Doanh nghiệp thành lập nhiều nhưng sa thải lao động tăng

Tại "đầu tàu kinh tế" TP.HCM, dù nhiều doanh nghiệp sản xuất vẫn còn có kế hoạch cắt giảm nhân sự, một số liệu tích cực mới được cập nhật của ngành thống kê cho thấy số doanh nghiệp thành lập mới đang tăng dần… Vậy tại sao lại có nghịch lý này?

Nghịch lý: Doanh nghiệp thành lập nhiều nhưng sa thải lao động tăng
Xem thêm

kèo bóng trực tuyến Sơ đồ trang web