danh bai an the cao

tài khoản viễn thông

Gia hạn thời gian thí điểm dịch vụ Mobile Money

Gia hạn thời gian thí điểm dịch vụ Mobile Money

Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc thí điểm dùng tài khoản viễn thông (Mobile Money) thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ, không để xảy ra tiêu cực.

Top

danh bai an the cao Sơ đồ trang web