ha nội vip

Spring Hummer

Bình Thuận: Cảng Vĩnh Tân đón tàu quốc tế đầu tiên cập cảng

Bình Thuận: Cảng Vĩnh Tân đón tàu quốc tế đầu tiên cập cảng

Cảng quốc tế Vĩnh Tân đón chuyến tàu quốc tế đầu tiên cập cảng kể từ khi cảng này đi vào hoạt động vào tháng 4.2019.

Top

ha nội vip Sơ đồ trang web