các kèo bóng đá

Phát triển văn hóa

Chuyện địa phương: Bất cập nhà văn hóa thôn ấp
Thời sự

Chuyện địa phương: Bất cập nhà văn hóa thôn ấp

Theo chiến lược phát triển văn hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2020; các tỉnh, thành phố phấn đấu đạt 90-100% số quận, huyện, thị xã có Nhà văn hóa (NVH) và thư viện; 80% số xã và thị trấn có NVH; 60 – 70% số làng, bản, ấp có NVH.

TP.HCM phát triển văn hóa chưa tương xứng
Thời sự

TP.HCM phát triển văn hóa chưa tương xứng

(TNO) Phát triển văn hóa chưa tương xứng với phát triển kinh tế, với tiềm năng, vai trò và vị trí của thành phố; chưa làm tốt vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội; mức thụ hưởng văn hóa giữa nội thành và ngoại thành còn nhiều chênh lệch…

Tăng trưởng kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa
Văn hóa

Tăng trưởng kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa

Ngày 9.12.2011, tại TP.HCM, Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật trung ương đã tổ chức buổi hội thảo chủ đề: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Top

các kèo bóng đá Sơ đồ trang web