bạc nhớ giải 7

bạc nhớ giải 7 - Ngày mai, TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 mũi 2 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi

Duy Tính
Duy Tính
21/11/2021 12:30 GMT+7

Trong đợt 1 tiêm vắc xin Covid-19 từ ngày 27.10, đến nay TP.HCM đã tiêm cho 673.734 trẻ từ 12 - 17 tuổi, tất cả đều an toàn.

Ngày 21.11, tin từ Sở Y tế TP.HCM, cho biết từ ngày mai 22.11 TP.HCM sẽ bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 mũi 2 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi. Thời gian tiêm dự kiến diễn ra đến hết ngày 28.11.

Ngày 22.11, TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 mũi 2 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi

Theo kế hoach của Sở Y tế, TP.HCM, tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi sinh sống, học tập tại TP.HCM và đã tiêm mũi 1 đủ thời gian, kể cả trẻ tiêm mũi 1 tại tỉnh, thành khác.

Tiêm vét mũi 1 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi sống và học tập tại TP.HCM nhưng chưa tiêm trong đợt 1 do phải hoãn tiêm; trẻ mới tròn 12 tuổi; trẻ mới có đồng thuận tham gia tiêm chủng, trẻ mới trở về TP.HCM...

Tiêm vắc xin Covid-19 cho học sinh

ĐỘC LẬP

Tạo mọi điều kiện cho trẻ được tiêm vắc xin

Về kế hoạch tiêm, Sở Y tế TP.HCM đề nghị các đơn vị rà soát, thống kê số lượng và lập danh sách trẻ từ 12-17 tuổi cần tiêm vắc xin Covid-19.

Đơn vị được phân công lập danh sách tiêm, thu thập đầy đủ thông tin yêu cầu về kết nối dữ liệu cư dân. Nhắc nhở, hướng dẫn phụ huynh hoặc người giám hộ cung cấp thông tin căn cước công dân, mã số định danh cá nhân và địa chỉ thường trú của trẻ.

Đối với trẻ có địa chỉ thường trú tỉnh, thành phố khác, chưa có căn cước công dân, công an cấp xã hướng dẫn, hỗ trợ người dân nhận mã định danh cá nhân, hoặc có biện pháp giải quyết phù hợp nếu không kịp cấp mã định danh cá nhân khi lập danh sách tiêm chủng.

Đối với học sinh, sinh viên chưa tròn 18 tuổi đang học cao đẳng, đại học thì Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với cơ sở giáo dục lập danh sách, chuyển về Trung tâm y tế hoặc Phòng y tế địa phương nơi trẻ cư trú để tổ chức tiêm.

Sở Y tế yêu cầu, đơn vị lập danh sách phân nhóm danh sách trẻ tiêm vắc xin Covid-19 tại điểm tiêm cộng đồng, danh sách trẻ cần tiêm vắc xin tại bệnh viện (theo chỉ định từ đợt 1), gửi về Trung tâm y tế hoặc Phòng y tế địa phương để các đơn vị chuẩn bị kế hoạch tổ chức tiêm phù hợp.

Ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục và các đơn vị có liên quan rà soát, thống kế chính xác số lượng trẻ đồng thuận tiêm vắc xin mũi 1, mũi 2 của địa phương để làm căn cứ tổ chức tiêm và đánh giá kết quả thực hiện.

Các đơn vị giáo dục, y tế và chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường truyền thông, vận động người dân đồng thuận cho trẻ từ 12 – 17 tuổi tham gia tiêm vắc xin Covid-19 để đạt độ bao phủ trên 90%; tạo mọi điều kiện cho trẻ từ 12 - 17 tuổi sinh sống trên địa bàn thuộc nhóm không đi học được tiêm vắc xin đầy đủ, đặc biệt là những trường hợp trẻ tạm trú, nhập cư, linh hoạt xem xét, hỗ trợ cho trẻ không có phụ huynh hoặc người giám hộ được nhận ý kiến đồng thuận tham gia tiêm và đi tiêm.

Trung tâm y tế phối hợp chặt chẽ với bệnh viện quận, huyện, TP.Thủ Đức, bệnh viện có cử đội tiêm và Trung tâm cấp cứu 115 chuẩn bị sẵn sàng phương án hỗ trợ cấp cứu và vận chuyển trẻ có sự cố (nếu có) sau tiêm vắc xin Covid-19.

Theo báo cáo, tổng số trẻ dự kiến tiêm tại TP.HCM là 780.000 em. Nhưng sau rà soát là 668.473 em, trong đó trẻ đi học là 608.809, trẻ không đi học là 59.664.

TP.HCM được cấp thêm 5.000 liều thuốc Molnupiravir kháng Covid-19

Điểm tiêm phải an toàn

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị củng cố công tác tổ chức tiêm chủng đảm bảo đúng quy định chuyên môn.

Theo đó, rà soát lại các điểm tiêm đã thực hiện trong đợt 1 để sắp xếp theo đúng quy trình 1 chiều, đảm bảo yêu cầu về giãn cách, có khu vực theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm thuận lợi cho công tác cấp cứu. Các điểm tiêm mới bổ sung trong đợt 2 phải được trung tâm y tế kiểm tra, đánh giá điều kiện tổ chức tiêm và hướng dẫn việc bố trí quy trình thực hiện, có biên bản xác nhận đạt yêu cầu trước khi tổ chức tiêm.

Phòng y tế, Trung tâm y tế tiếp tục chủ động phối hợp các đơn vị y tế, cơ sở tiêm chủng trên địa bàn lập đội tiêm với thành phần nhân sự theo đúng quy định; đề xuất Sở Y tế hỗ trợ nếu nguồn lực tại chỗ không đảm bảo.

Trung tâm y tế, Phòng y tế phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan lập kế hoạch tổ chức tiêm mỗi ngày của địa phương với nội dung cụ thể: các địa điểm tiêm tổ chức trong ngày, số lượng trẻ được mời tiêm và số đội tiêm tham gia tại mỗi điểm tiêm, bố trí đội cấp cứu ngoại viện hỗ trợ các điểm tiêm.

Từng điểm tiêm có kế hoạch thực hiện chi tiết, như: thời gian tổ chức, số trẻ mời tiêm theo từng khung giờ, số lượng đội tiêm tham gia và thông tin liên lạc của người phụ trách đội tiêm, thông tin đội cấp cứu ngoại viện phụ trách điểm tiêm.

Sở Y tế cũng chỉ đạo Trung tâm y tế, Phòng y tế kiểm tra và hoàn thiện nội dung hướng dẫn người dân tự theo dõi sau tiêm vắc xin Covid-19, đảm bảo cập nhật nội dung theo đúng hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ của đơn vị phụ trách tư vấn, xử trí khi người dân gặp sự cố sau tiêm.

Đơn vị tổ chức tiêm chủng bố trí phương tiện công nghệ thông tin và nhân sự thực hiện việc nhập dữ liệu, đảm bảo trẻ có thông tin đầy đủ, chính xác trên Hệ thống quản lý tiêm chủng Covid-19 và được cấp chứng nhận tiêm vắc xin ngay sau khi tiêm.

Đảm bảo cung ứng vắc xin

Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo Trung tâm y tế quận, huyện, TP.Thủ Đức tổng hợp số lượng trẻ cần tiêm vắc xin đợt 2 của địa phương, báo cáo về Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC) để bố trí cung ứng đầy đủ, kịp thời.

Trung tâm y tế quản lý chặt chẽ việc cấp phát vắc xin Covid-19 đến các điểm tiêm, có biên bản giao nhận đầy đủ nội dung theo quy định, đảm bảo điểm tiêm có đủ phương tiện bảo quản vắc xin trong buổi tiêm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và tái tập huấn chuyên môn về tiêm chủng vắc xin Covid-19.

Trung tâm y tế phối hợp Phòng y tế kiểm tra, giám sát các điểm tiêm lưu động trên địa bàn, nhắc nhớ, hướng dẫn tuân thủ các quy định chuyên môn tiêm chủng, ghi nhận bằng biên bản những vấn để tồn tại, sai sót quan trọng để đánh giá việc khắc phục khi tái kiểm tra; thường xuyên trao đổi, phối hợp với đơn vị phụ trách đội tiêm để đảm bảo yêu cầu chuyên môn đối với nhân viên tham gia tiêm chủng.

HCDCtiếp tục duy trì hoạt động giám sát chuyên môn đối với công tác tổ chức tiêm vắc xin Covid-19, đặc biệt tái kiểm tra những điểm tiêm có sai sót trong đợt 1; đánh giá về hoạt động kiểm tra, giám sát của Trung tâm y tế, phản hồi ngay những vấn đề ghi nhận được với Trung tâm y tế và báo cáo về Sở Y tế; tổ chức tập huấn, cập nhật các nội dung chuyên môn trong tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế.

Củng cố chất lượng báo cáo kết quả thực hiện. Tất cả các địa điểm tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ 12 – 17 tuổi báo cáo kết quả hằng ngày và khi kết thúc đợt 2, phân tích đầy đủ các số liệu trẻ đồng thuận và được mời tiêm, trẻ được tiêm, trẻ phải hoãn tiêm hoặc có chống chỉ định, trẻ chuyển tiêm tại bệnh viện…

Sở Y tế đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở LĐ - TB - XH chỉ đạo các đơn vị của ngành phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác tổ chức thực hiện. Đề nghị UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng của địa phương phối hợp, hỗ trợ các hoạt động. Đề nghị Công an thành phố chỉ đạo công an các cấp hỗ trợ việc thông báo mã số định danh cho trẻ chưa được cấp căn cước công dân. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Viettel TP.HCM hỗ trợ công tác quản lý đối tượng.

Tính đến hết ngày 20.11, TP.HCM đã tiêm hơn 13,9 triệu liều vắc xin Covid-19. Trong đó có hơn 7,8 triệu liều mũi 1 và hơn 6 triệu liều mũi 2. Có 673.734 mũi tiêm cho trẻ 12-17 tuổi. TP.HCM tiếp tục tiêm mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên (bao gồm người từ các tỉnh về TP.HCM sinh sống và làm việc), tiêm cho trẻ em 12 - 17 tuổi của thành phố.

Tiêm mũi 2 cho 1,8 triệu người đến hạn tiêm.

Hiện TP.HCM còn hơn 1,1 triệu liều vắc xin Covid-19. Trong đó, AstraZeneca: 246.640 liều; Vero cell: 662.373 liều, Pfizer: 233.790 liều.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

bạc nhớ giải 7 Sơ đồ trang web