casino uy tin

Giải bùa

Tây Ninh: Kinh hoàng vụ 'giải bùa' trong gia đình làm chết 2 người

Tây Ninh: Kinh hoàng vụ 'giải bùa' trong gia đình làm chết 2 người

Trong lúc lên cơn hoang tưởng, bà Nhớ cho rằng người cha 'nhập hồn' về báo trong gia đình có người bị bỏ 'bùa' cần phải tập họp để giải trừ. Sau khi chốt cửa, 'giải bùa' cho 22 người thì có 2 cha con tử vong.

Top

casino uy tin Sơ đồ trang web