bài domino

Đường Dương Bá Trạc

Đề xuất làm cầu đường Bình Tiên hơn 2.600 tỉ theo hình thức BOT

Đề xuất làm cầu đường Bình Tiên hơn 2.600 tỉ theo hình thức BOT

Sau khi dừng dự án theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), Sở GTVT TP.HCM đề xuất không thực hiện dự án theo đầu tư công mà theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BOT.

Top

bài domino Sơ đồ trang web