sổ mơ đánh lô đề

sổ mơ đánh lô đề - Chính phủ tạo điều kiện, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tham gia chuyển đổi số

16/12/2022 09:48 GMT+7

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm ký kết quy chế phối hợp với Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn tham gia các nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Phối hợp triển khai 45 nhiệm vụ công tác

Trong phiên làm việc sáng nay 16.12, Đại hội Đoàn toàn quốc đã ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá XII và ký kết chương trình phối hợp công tác với Chính phủ. Đại diện lãnh đạo Chính phủ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự hội nghị và ký kết chương trình phối hợp.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy ký quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá XII

Đậu Tiến Đạt

Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá XII gồm 11 điều, kèm theo phụ lục danh mục 45 nhiệm vụ phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Ban Chấp hành T.Ư Đoàn.

Quy chế này nêu rõ trách nhiệm, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm ký kết chương trình phối hợp với T.Ư Đoàn nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, gắn với lĩnh vực, chức năng của bộ, ngành.

Trong quy chế phối hợp công tác 5 năm tới, Chính phủ phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và kỹ năng mềm cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Cụ thể, T.Ư Đoàn phối hợp triển khai hiệu quả chương trình: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030, của Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện để T.Ư Đoàn tổ chức các chương trình, hoạt động cổ vũ, khuyến khích tinh thần hiếu học, xây dựng xã hội học tập trong thanh niên; chăm lo, đồng hành với sinh viên, giáo viên trẻ, đặc biệt ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát huy tính sáng tạo, tính tiên phong của thanh niên trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt là tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Tổng Bí thư: Thanh niên luôn là lực lượng đi đầu trong các nhiệm vụ cách mạng

Hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo

Chương trình phối hợp giữa Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn sẽ tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; hội nhập quốc tế

Cụ thể, Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện để T.Ư Đoàn tham gia vào việc cung cấp thông tin về nghề nghiệp, việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên; tham gia vào việc giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp; tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạokhởi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc

Đậu Tiến Đạt

T.Ư Đoàn phối hợp triển khai hiệu quả chương trình: Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giai đoạn 2022 - 2030 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, Chính phủ tạo điều kiện để T.Ư Đoàn tổ chức hoạt động hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ.

Tham mưu Thủ tướng hàng năm đối thoại với thanh niên

Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và T.Ư Đoàn cũng nhấn mạnh, các bộ, ngành, cơ quan liên quan tăng cường phối hợp với T.Ư Đoàn tổ chức triển khai có hiệu quả luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong công tác nghiên cứu, thông tin về thanh niên; cung cấp, trao đổi các thông tin cần thiết liên quan đến tình hình thanh niên để tham mưu Chính phủ ban hành quy định về chế độ, chính sách, chiến lược phát triển thanh niên cho phù hợp.

Bên cạnh đó, định kỳ hằng năm, Bộ Nội vụ phối hợp với T.Ư Đoàn tham mưu Thủ tướng Chính phủ tổ chức hội nghị đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình; lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của thanh niên, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc.

Chính phủ sẽ tạo điều kiện cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia vào nhiều nhiệm vụ, các chương trình mục tiêu, chiến lược để tạo môi trường rèn luyện, phát huy vai trò của thanh niên

Đậu Tiến Đạt

Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì công tác thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp để thanh tra, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu nhi.

T.Ư Đoàn cử đại diện tham gia các tổ chức tư vấn về thanh niên và công tác thanh niên, tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên theo đề nghị của Chính phủ.

Cũng theo quy chế này, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư có trách nhiệm chủ trì, ký ban hành quy chế phối hợp hoạt động với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở cấp tỉnh, thành phố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

sổ mơ đánh lô đề Sơ đồ trang web