gặp chó đánh con gì

Vì sao chương trình giảm tải, học sinh vẫn đi học thêm?

Vì sao chương trình giảm tải, học sinh vẫn đi học thêm?

Dạy thêm học thêm trở thành vấn đề nóng trong cuộc họp Quốc hội mới đây và được xem như một câu chuyện không có kết thúc nếu không có giải pháp căn bản thấu tình đạt lý. Một trong những lý do buộc học sinh phải đi học thêm là vì cách đánh giá và điểm số.

Tiêu điểm

Top

gặp chó đánh con gì Sơ đồ trang web